รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา VS ราวี ลูกสวน

ไฮไลท์มวย :รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา VS ราวี ลูกสวน [4 พ.ย.64]

        ไฮไลท์มวย รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา VS ราวี ลูกสวน

             ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์​