กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ VS ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาดีมี่

ไฮไลท์มวย :กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ VS ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาดีมี่ [14ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย กุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ VS ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาดีมี่

           ศึกยอดมวยไทย  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์