คนคร เกียรติพลทิพย์ VS เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์

ไฮไลท์มวย :คนคร เกียรติพลทิพย์ VS เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ [7ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย คนคร เกียรติพลทิพย์ VS เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์

          ศึกเพชรยินดี  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์​​​​