ดาววิเศษ ส.พาราษฎร์ VS โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร

ไฮไลท์มวย :ดาววิเศษ ส.พาราษฎร์ VS โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย ดาววิเศษ ส.พาราษฎร์ VS โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร

            ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์