ปฎักสยาม วีเคเขาใหญ่ VS วัชรพล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

ไฮไลท์มวย : ปฎักสยาม วีเคเขาใหญ่ VS วัชรพล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม [ 28 มี.ค. 64 ]

        ไฮไลท์มวย  ปฎักสยาม วีเคเขาใหญ่ VS วัชรพล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

         ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร  | เวที อตก.