ปาราเมท ศ.จิตพัฒนา VS ธนูทอง ช่างนุ่นศรีษะเกษ

ไฮไลท์มวย :ปาราเมท ศ.จิตพัฒนา VS ธนูทอง ช่างนุ่นศรีษะเกษ [8ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย ปาราเมท ศ.จิตพัฒนา VS ธนูทอง ช่างนุ่นศรีษะเกษ

           ศึกยอดมวยไทย  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์​​​​