ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ VS แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์

ไฮไลท์มวย :ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ VS แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ [15ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ VS แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์

           ศึกมวยมันส์วันศุกร์  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์