สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิม VS คมปฏัก ไฟเตอร์มวยไทย

ไฮไลท์มวย : สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิม VS คมปฏัก ไฟเตอร์มวยไทย [ 11 มี.ค. 64 ]

    ไฮไลท์มวย สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิม VS คมปฏัก ไฟเตอร์มวยไทย

    ศึก เพชรยินดี | เวทีมวยรังสิต