เดชเพชร ว.สังข์ประไพ VS เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช

ไฮไลท์มวย : เดชเพชร ว.สังข์ประไพ VS เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช [ 1 เม.ย. 64 ]

        ไฮไลท์มวย  เดชเพชร ว.สังข์ประไพ VS เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช

         ศึก เพชรยินดี  | เวทีมวยรังสิต