เพชรปวริศ ที.บี.เอ็ม.ยิม VS ปอ ปอ ไฟต์อีโว360

ไฮไลท์มวย :เพชรปวริศ ที.บี.เอ็ม.ยิม VS ปอ ปอ ไฟต์อีโว360 [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรปวริศ ที.บี.เอ็ม.ยิม VS ปอ ปอ ไฟต์อีโว360

            ศึก​จ้าว​มวยไทย    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์