เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ VS ราชันย์ ส.สมนึก

ไฮไลท์มวย :เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ VS ราชันย์ ส.สมนึก [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ VS ราชันย์ ส.สมนึก

            ศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชร    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์