เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ VS แดนสยาม อโยธยาไฟท์ยิม

ไฮไลท์มวย :เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ VS แดนสยาม อโยธยาไฟท์ยิม [15ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรสองภาค ศิษย์เจริญทรัพย์ VS แดนสยาม อโยธยาไฟท์ยิม

           ศึกยอดมวยไทย  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์