เพชรเอก เกียรติจำรูญ VS ขาวสนิท ส.เตชะพันธ์

ไฮไลท์มวย : เพชรเอก เกียรติจำรูญ VS ขาวสนิท ส.เตชะพันธ์ [ 6 เม.ย. 64 ]

        ไฮไลท์มวย  เพชรเอก เกียรติจำรูญ VS ขาวสนิท ส.เตชะพันธ์

         ศึกส.เดะชะพันธ์  | เวทีลุมพินี