เพชร พรัญชัย VS ฟ้าสยาม ศิษย์ไทยแลนด์

ไฮไลท์มวย : เพชร พรัญชัย VS ฟ้าสยาม ศิษย์ไทยแลนด์ [ 6 เม.ย. 64 ]

        ไฮไลท์มวย  เพชร พรัญชัย VS ฟ้าสยาม ศิษย์ไทยแลนด์

         ศึกส.เดะชะพันธ์  | เวทีลุมพินี