นำไทย เพชรหนองกี่ VS ราวี ลูกสวน

ไฮไลท์มวย :นำไทย เพชรหนองกี่ VS ราวี ลูกสวน [7ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย นำไทย เพชรหนองกี่ VS ราวี ลูกสวน

           ศึกยอดมวยไทย  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์​​​​

ฟ้าลิขิต ดาบรันสารคาม VS ราวี ลูกสวน

ไฮไลท์มวย :ฟ้าลิขิต ดาบรันสารคาม VS ราวี ลูกสวน [ 22 เม.ย. 64 ]

        ไฮไลท์มวย ฟ้าลิขิต ดาบรันสารคาม VS ราวี ลูกสวน

         ศึก เพชรยินดี  | เวทีมวยรังสิต