เพชร พรัญชัย VS ฟ้าสยาม ศิษย์ไทยแลนด์

ไฮไลท์มวย : เพชร พรัญชัย VS ฟ้าสยาม ศิษย์ไทยแลนด์ [ 6 เม.ย. 64 ]

        ไฮไลท์มวย  เพชร พรัญชัย VS ฟ้าสยาม ศิษย์ไทยแลนด์

         ศึกส.เดะชะพันธ์  | เวทีลุมพินี

เพชรเอก เกียรติจำรูญ VS ขาวสนิท ส.เตชะพันธ์

ไฮไลท์มวย : เพชรเอก เกียรติจำรูญ VS ขาวสนิท ส.เตชะพันธ์ [ 6 เม.ย. 64 ]

        ไฮไลท์มวย  เพชรเอก เกียรติจำรูญ VS ขาวสนิท ส.เตชะพันธ์

         ศึกส.เดะชะพันธ์  | เวทีลุมพินี