ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ VS เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม

ไฮไลท์มวย : ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ vs เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม [ 5 มี.ค. 64 ]

    ไฮไลท์มวย ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ VS เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม

    ศึก มวยมันส์วันศุกร์ | เวทีมวยรังสิต

เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ vs ฟ้าประทาน ป.เพชรไข่แก้ว

ไฮไลท์มวย : เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ vs ฟ้าประทาน ป.เพชรไข่แก้ว [ 5 มี.ค. 64 ]

    ไฮไลท์มวย เพชรวันชัย ว.สังข์ประไพ VS ฟ้าประทาน ป.เพชรไข่แก้ว

    ศึก มวยมันส์วันศุกร์ | เวทีมวยรังสิต

เพชรดำ ไก่ย่างห้าดาว VS พลอยวิทยา นายกวิทย์ทุ่งสง

ไฮไลท์มวย : เพชรดำ ไก่ย่างห้าดาว VS พลอยวิทยา นายกวิทย์ทุ่งสง [ 5 มี.ค. 64 ]

        ไฮไลท์มวย เพชรดำ ไก่ย่างห้าดาว VS พลอยวิทยา นายกวิทย์ทุ่งสง

        ศึก มวยมันส์วันศุกร์ | เวทีมวยรังสิต

ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ VS ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์

ไฮไลท์มวย : ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ VS ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ [ 5 มี.ค. 64 ]

    ไฮไลท์มวย ยอดกล้า พ.วิเศษยิมส์ VS ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์

    ศึก มวยมันส์วันศุกร์ | เวทีมวยรังสิต

ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศษฐ์ VS น้ำพุ ช่างนุ่นศรึสะเกษ

ไฮไลท์มวย : ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศษฐ์ VS น้ำพุ ช่างนุ่นศรึสะเกษ [ 5 มี.ค. 64 ]

    ไฮไลท์มวย ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศษฐ์ VS น้ำพุ ช่างนุ่นศรึสะเกษ

    ศึก มวยมันส์วันศุกร์ | เวทีมวยรังสิต