คาใจบ้า ภูเก็ตไฟต์คลับ VS ศรขาว ศิษย์กำนันลือ

ไฮไลท์มวย :คาใจบ้า ภูเก็ตไฟต์คลับ VS ศรขาว ศิษย์กำนันลือ [31ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย คาใจบ้า ภูเก็ตไฟต์คลับ VS ศรขาว ศิษย์กำนันลือ

            ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์​

สุดหล่อ อ๊อดตึกแดง VS ลมโชย ส.เถระพัฒน์

ไฮไลท์มวย :สุดหล่อ อ๊อดตึกแดง VS ลมโชย ส.เถระพัฒน์ [31ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย สุดหล่อ อ๊อดตึกแดง VS ลมโชย ส.เถระพัฒน์

            ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย     | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์​

วันชนะ น.นริสสร VS มหามงคล เพลย์เบท168

ไฮไลท์มวย :วันชนะ น.นริสสร VS มหามงคล เพลย์เบท168 [31ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย วันชนะ น.นริสสร VS มหามงคล เพลย์เบท168

            ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์​

พันศักดิ์ ว.วรรณทวี VS โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง

ไฮไลท์มวย :พันศักดิ์ ว.วรรณทวี VS โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง [31ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย พันศักดิ์ ว.วรรณทวี VS โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง

            ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา  อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์​

ดาววิเศษ ส.พาราษฎร์ VS โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร

ไฮไลท์มวย :ดาววิเศษ ส.พาราษฎร์ VS โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย ดาววิเศษ ส.พาราษฎร์ VS โชคนำทรัพย์ ส.ธนาเพชร

            ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์

เพชรสมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม VS เสือแบ็ค ท.พราน49

ไฮไลท์มวย :เพชรสมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม VS เสือแบ็ค ท.พราน49 [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรสมุย ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม VS เสือแบ็ค ท.พราน49

            ศึกยอดมวยไทย มรดกคนไทย    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์

ปฎักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทย

ไฮไลท์มวย :ปฎักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทย [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย ปฎักเพชร วีเคเขาใหญ่ VS เพชรแสนแสบ วีระพลบ้านมวยไทย

            ศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชร    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์

เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ VS ราชันย์ ส.สมนึก

ไฮไลท์มวย :เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ VS ราชันย์ ส.สมนึก [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ VS ราชันย์ ส.สมนึก

            ศึกท่อน้ำไทยทีเคโอเกียรติเพชร    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์

เพชรปวริศ ที.บี.เอ็ม.ยิม VS ปอ ปอ ไฟต์อีโว360

ไฮไลท์มวย :เพชรปวริศ ที.บี.เอ็ม.ยิม VS ปอ ปอ ไฟต์อีโว360 [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรปวริศ ที.บี.เอ็ม.ยิม VS ปอ ปอ ไฟต์อีโว360

            ศึก​จ้าว​มวยไทย    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์

เพชรพงัน ม.รัตนบัณฑิต VS บัวเขียว ป.เปาอินทร์

ไฮไลท์มวย :เพชรพงัน ม.รัตนบัณฑิต VS บัวเขียว ป.เปาอินทร์ [30ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย เพชรพงัน ม.รัตนบัณฑิต VS บัวเขียว ป.เปาอินทร์

            ศึก​จ้าว​มวยไทย    | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์