ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ VS แสนซน เอราวัณ

ไฮไลท์มวย :ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ VS แสนซน เอราวัณ [14ต.ค.64]

        ไฮไลท์มวย ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ VS แสนซน เอราวัณ

           ศึกเพชรยินดี  | เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์